English version

MTBS - piątek 24.VI, 9.45; poprawka 27.IV, 15.00

Uwaga MTBS, grupa dr Marii Theiss:

1. W piątek 24.IV studentów ze wszystkich grup piątkowych zapraszamy na zajęcia o godz 9.45, s. 104. Zajęcia o 11.30 i 13.45 nie będą się tego dnia odbywały.
2. Poprawka testu z MTBS: 27.IV, godz. 15.00, s. 101.
3. Dyżur dr MT w piątek 24.IV jest odwołany.