English version
Strona główna Aktualności Polityka społeczna Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej
Rozmiar tekstu:

Znajdziesz nas na:

Strona IPS na Facebook  Strona IPS na Google+ Kanał IPS na YouTube

Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej

paragrafUstawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268) została znowelizowana (ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej).

Dzisiaj, tj. 6.10.2011 r. Prezydenta RP podpisał tę nowelizację, która zmienia art. 10 ust 6 ustawy o rencie socjalnej. Od 1.01.2012 r. zwiększy to kwotę przychodów, której osiągnięcie skutkuje zawieszeniem prawa do renty socjalnej, z 30% do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych. Innymi slowy, osoby pobierające to świadczenie będą mogły, bez utraty prawa do niego, zarobić do 70% przeciętnego wynagrodzenia (dotąd tylko 30%).

Więcej: w serwisie internetowym Prezydenta.